Một số điểm mới trong Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14

Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14…

Thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài

Công văn chấp thuận sử dụng lao động là giấy tờ quan trọng. Và là bước…

What is a Vietnam work permit?

Vietnam work permit is a document allowing foreigners to work legally in Vietnam. Foreign workers working for…

Hồ sơ xin hồi hương cần những gì?

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 875/TTg, mục II Thông tư liên tịch…

Lệ phí nhà nước cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

Lệ phí nhà nước cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài + Thẻ…

Thời hạn thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

Thời hạn thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài Thẻ tạm trú cho nhà đầu…

Xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

Thẻ tạm trú loại đầu tư (ký hiệu ĐT) được cấp cho các nhà đầu tư…

Cơ sở pháp lý quy định cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài

Các văn bản pháp luật hướng dẫn việc khám chữa bệnh, giới thiệu các cơ sở…

Danh sách bệnh viện, phòng khám làm thủ tục khám sức khỏe cho người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động

Giấy khám sức khỏe là văn bản không thể thiếu đối với hồ sơ xin cấp…