Cơ sở pháp lý quy định cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài

Các văn bản pháp luật hướng dẫn việc khám chữa bệnh, giới thiệu các cơ sở đủ điều kiện khám chữa bệnh cho người nước ngoài tại Việt Nam:

– Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2013.

– Công văn 1171/KCB – PHCN&GĐ ngày 28 tháng 10 năm 2014 cung cấp danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Thông tư 14/2013/TT-BYT do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành.

– Công văn 143/KCB – PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015 về cập nhật, bổ sung danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành theo Thông tư 14/2013/TT-BYT.

– Công văn số 1024 KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ y tế ban hành.

– Công văn số 1350/KCB – PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Cục Khám chữa bệnh – Bộ y tế ban hành.

giấy phép lao động

Trên đây là toàn bộ các cơ sở y tế đủ điều kiện để khám sức khỏe cho người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động mới nhất. Tuy nhiên, các quy định danh sách thì thường xuyên có sự sửa đổi bổ sung. Để nắm rõ hơn về danh sách các phòng khám, bệnh viện đủ điều kiện khám chữa bệnh hoặc thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, vui lòng liên hệ với Nhị Gia qua hotline 1900 6654 để được hỗ trợ tận tình nhất.