Dịch vụ làm hồ sơ hồi hương

Tài sản được phép mang về Việt Nam Theo quy định hiện hành, tài sản được…

Hồ sơ xin hồi hương cần những gì?

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 875/TTg, mục II Thông tư liên tịch…

Hướng dẫn thủ tục hồi hương cho Việt kiều

Hồi hương là việc công dân Việt Nam đã định cư ở nước ngoài và mong…

Xin visa (thị thực) Việt Nam cho người nước ngoài

Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam phải có hộ chiếu hoặc các giấy…

Gia hạn thị thực đầu tư mất bao lâu?

Người nước ngoài sử dụng thị thực đầu tư (ký hiệu ĐT) do cơ quan quản…

Hồ sơ xin gia hạn visa đầu tư

Hồ sơ xin gia hạn thị thực đầu tư Các loại giấy tờ cần chuẩn bị…

Cơ sở pháp lý cho việc cấp mới và gia hạn thị thực

Người nước ngoài sử dụng thị thực đầu tư (ký hiệu ĐT) do cơ quan quản…

Chi phí làm giấy phép lao động

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 Thông tư Số: 250/2016/TT-BTC…