What is a Vietnam work permit?

Vietnam work permit is a document allowing foreigners to work legally in Vietnam. Foreign workers working for…

Cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu như thế nào?

Người nước ngoài khi thay đổi hộ chiếu thì cần phải thực hiện thủ tục thay…

Bị mất giấy phép lao động phải làm sao?

Vì những lý do khách quan nên giấy phép lao động của người lao động bị thất lạc?…

Thủ tục cấp giấy phép lao động trực tuyến

Khi muốn sử dụng người lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt…

Lệ phí nhà nước cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

Lệ phí nhà nước cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài + Thẻ…