Thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài

Công văn chấp thuận sử dụng lao động là giấy tờ quan trọng. Và là bước đầu tiên doanh nghiệp ( người sử dụng lao động ) phải thực hiện khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Vậy thủ tục hồ sơ cần có để xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài gồm những gì?

Công văn chấp thuận sử dụng lao động là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 4 Nghị Định 11/2016/NĐ-CP đã quy định:

Người sử dụng lao động ( trừ nhà thầu ) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Và báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu công văn chấp thuận sử dụng lao động

Như vậy, có thể hiểu công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động. Là xác nhận của UBND cấp tỉnh, thành phố, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Cho phép doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài làm việc.

Thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng lao động

Có hai trường hợp xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài. Gồm: Doanh nghiệp lần đầu giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Và doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài. Nhưng có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Với doanh nghiệp lần đầu giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Doanh nghiệp lập báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài. Theo Mẫu số 01 – Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Các thông tin trong mẫu số 01 gồm: Thông tin công ty ( tên, địa chỉ, thời gian thành lập, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,.. ). Thông tin xin tuyển dụng ( vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm, thời gian làm việc,.. ). Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài nhưng muốn thay đổi

– Doanh nghiệp phải lập báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo Mẫu số 02. – Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Các thông tin trong mẫu số 02 gồm: Thông tin công ty ( tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,..). Vị trí công việc, số lượng đã được chấp thuận; Vị trí công việc đã được sử dụng. Thông tin xin tuyển dụng bổ sung ( vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm làm việc, thời gian làm việc,..). Lý do tuyển dụng lao động người nước ngoài.

công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Doanh nghiệp ( người sử dụng lao động ) giải trình về nhu cầu sử dụng lao động

Thời gian giải quyết xin công văn chấp thuận sử dụng lao động

Sau khi chuẩn đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp ( người sử dụng lao động ). Nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Cần nộp hồ sơ giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động.

Thời gian giải quyết xin chấp thuận là 15 ngày làm việc ( không kể thứ 7, chủ nhật và lễ ). Liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài 1900 6654 để tìm hiểu về công văn chấp thuận sử dụng lao động và dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Xem thêm :