Miễn thị thực là gì? Các trường hợp được miễn thị thực Việt Nam

Trong xuất/nhập cảnh thường hay nhắc đến cụm từ “miễn thị thực”. Cũng không ít trường…

Danh sách các nước được miễn thị thực Việt Nam 2022

Miễn thị thực là gì? Quốc gia nào KHÔNG CẦN thị thực khi nhập cảnh Việt…

Hồ sơ Gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài

Gia hạn visa Việt Nam là một trong những thủ tục dành cho người nước ngoài…

Lệ phí xin visa và thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2021 – 2022

Thông tư 25/2021/BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2021. Đồng nghĩa với thông…

Cập nhật: Lệ phí gia hạn visa Việt Nam cho người du lịch nước ngoài

Lệ phí gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài theo quy định. Ban hành…

Danh sách quốc gia/các nước miễn visa Việt Nam theo quy định

Trường hợp nào công dân nước ngoài được miễn visa Việt Nam? Điều kiện để được…

Cập nhật: Chi phí xin visa/gia hạn visa cho người nước ngoài

Mỗi loại visa Việt Nam sẽ có thời hạn khác nhau. Theo đó, khi người nước…

Hồ sơ xin gia hạn visa Việt Nam cho từng đối tượng khách nước ngoài thời điểm dịch

Theo Luật số 51/2019/QH14 về Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, người nước ngoài…

Thủ tục xin visa Việt Nam cho người nước ngoài

Thủ tục xin visa Việt Nam cho người nước ngoài Cách xin visa Việt Nam thông…