Trục xuất người nước ngoài không có giấy phép lao động thời điểm dịch

Nhập cảnh trái phép và nhập cảnh tìm việc làm không đúng quy định đang là…

Quy trình xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 2021

Giấy phép lao động là loại giấy tờ bắt buộc để người lao động nước ngoài…

Phân loại giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới 2021

Giấy phép lao động là loại giấy tờ bắt buộc để người nước ngoài lao động,…

14 trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động là cơ sở…

Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới

Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam không quá…

Hồ sơ xin work permit (giấy phép lao động) cho người nước ngoài tại Việt Nam

Work permit (giấy phép lao động) là loại văn bản chấp thuận cho người nước ngoài…

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài 2021

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2021 được căn…

Những khó khăn khi làm giấy phép lao động (work permit)

Theo quy định, các tổ chức, doanh nghiệp nơi có người nước ngoài làm việc. Phải…

Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động chỉ còn 5 ngày làm việc

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam…