Thủ tục cấp giấy phép lao động trực tuyến

Khi muốn sử dụng người lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt…

Danh sách bệnh viện, phòng khám làm thủ tục khám sức khỏe cho người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động

Giấy khám sức khỏe là văn bản không thể thiếu đối với hồ sơ xin cấp…

Xin giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

Giấy phép lao động là loại giấy tờ phức tạp, đòi hỏi người làm thủ tục…

Xin cấp mới giấy phép lao động

Hiện nay, rất nhiều đơn vị là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoặc các tổ…

Thời gian xử lý hồ sơ làm giấy phép lao động

Thời gian xử lý hồ sơ làm giấy phép phép lao động tùy thuộc vào từng…

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến nhờ sự tăng…