Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài mùa dịch

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi giấy phép lao động (work…

Cách gia hạn giấy phép lao động an toàn nhất trong thời điểm dịch

Giấy phép lao động là giấy tờ quan trọng để người lao động nước ngoài có…

Quy định mới – Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Gia hạn giấy phép lao động – thủ tục bắt buộc để người nước ngoài lao…

Thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài theo quy định mới nhất 2021

Giấy phép lao động (workpermit) có thời hạn khác nhau nhưng không quá 2 năm. Khi…

Trục xuất người nước ngoài không có giấy phép lao động thời điểm dịch

Nhập cảnh trái phép và nhập cảnh tìm việc làm không đúng quy định đang là…

Phân loại giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới 2021

Giấy phép lao động là loại giấy tờ bắt buộc để người nước ngoài lao động,…

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài 2021

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài năm 2021 được căn…