Hướng dẫn thủ tục hồi hương cho Việt kiều

Hồi hương là việc công dân Việt Nam đã định cư ở nước ngoài và mong muốn trở về quốc tịch Việt Nam để có thể hưởng các quyền lợi về tài sản, kinh doanh hoặc đầu tư tại Việt Nam. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn quay về Việt Nam sinh sống phải thực hiện thủ tục hồi hương và đáp ứng những điều kiện do pháp luật Việt Nam quy định.

Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài xin hồi hương về Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Từng là công dân Việt Nam và có các giấy tờ thể hiện nguồn gốc này.

+ Thái độ chính trị rõ ràng: Hiện tại không tham gia hoặc ủng hộ các tổ chức chống phá tổ quốc, không có hành động chống đối chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

+ Có khả năng đảm bảo cuộc sống ở Việt Nam sau khi hồi hương.

+ Có cơ quan hoặc thân nhân ở Việt Nam bảo lãnh:

  • Cơ quan cấp bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ hoặc uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo lãnh với trường hợp xin hồi hương để tham gia xây dựng đất nước.
  • Thân nhân đủ 18 tuổi có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em và người trong dòng tộc) bảo lãnh với trường hợp xin hồi hương vì mục đích nhân đạo hoặc đoàn tụ gia đình.

thủ tục hồi hương

Để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 6654.