Lý lịch tư pháp số 1 và số 2: Thủ tục và Hồ sơ từ cập nhật 2022

Lý lịch tư pháp số 1 và số 2: Thủ tục và Hồ sơ cho công…

Hướng dẫn làm lý lịch tư pháp qua bưu điện 2021

Làm phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 qua bưu điện đang là…

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định mới

Tháng 6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1050/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục…

Hướng dẫn xin Lý lịch tư pháp để làm giấy phép lao động

Hướng dẫn xin Lý lịch tư pháp để làm giấy phép lao động cho người nước…

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2?

Xin cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2 ở đâu? Cơ quan…

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 khác nhau như thế nào?

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 có nhiều điểm khác biệt về:…