Xin cấp lý lịch tư pháp ở đâu? Thời gian bao lâu và mất phí bao nhiêu?

Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng yêu cầu người lao động…

Ai được phép xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp? Cấp ở đâu, lệ phí bao nhiêu?

Hiện nay, nhiều thủ tục hồ sơ cần Phiếu lý lịch tư pháp. Vậy đối tượng…

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng để làm gì? Trong trường hợp nào?

Rất nhiều người chưa thực sự hiểu phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng để…

Lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu…