Hướng dẫn xin visa Hàn Quốc 5 năm: Điều kiện – hồ sơ – chi phí

Quý khách hàng có nhu cầu muốn sang Hàn du lịch, làm việc và học tập…

Danh sách bệnh viện, phòng khám làm thủ tục khám sức khỏe cho người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động

Giấy khám sức khỏe là văn bản không thể thiếu đối với hồ sơ xin cấp…

Thời gian xử lý hồ sơ làm giấy phép lao động

Thời gian xử lý hồ sơ làm giấy phép phép lao động tùy thuộc vào từng…

Chi phí làm giấy phép lao động

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 Thông tư Số: 250/2016/TT-BTC…